Als de cursist is ingelogd in je leeromgeving, ziet deze alleen de cursussen waarvoor hij of zij is ingeschreven.
Je kan de volgorde van deze cursussen aanpassen, door rechtsonder in het instellingenscherm van je cursus de volgorde op te geven onder Berichtattributen.

Berichtattribuut volgorde

Op de pagina met overzicht cursussen staat een code waardoor de cursussen in volgorde van het Berichtattribuut worden weergegeven.

Categories: